Σειρά διαλέξεων σε συνεργασία με καθηγητές του του Πανεπιστημίου Κύπρου

30 Απρ, 2019 | Εκδηλώσεις

Σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γενουάριο – Απρίλιο, 2019.

Οργανώθηκε σειρά διαλέξεων με θέμα την παρουσία και επιρροή των Λατίνων στη Κύπρο κατά την τελευταία χιλιετία.

Οι διαλέξεις ήταν ανοικτές προς στο κοινό – είσοδος ελεύθερη. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε εκδώσει πιστοποιητικά παρακολούθησης για κάθε διάλεξη.

Οι διαλέξεις ήταν οι ακόλουθες:

Η Κύπρος κάτω από την Λατινική κυριαρχία (1191-1571)
Δρ. Άγγελ Νικολάου-Κονναρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τρίτη 22 Ιαν. 2019 στο Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών, Λεμεσός (στα Ελληνικά)

«Η καλλιτεχνική δημιουργία στην Κύπρο των Λουζινιανών και Ενετών»
Δρ. Μιχάλης Ολύμπιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τρίτη 29 Ιαν.2019 στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR), Λευκωσία, (στα Αγγλικά)

Οι Λατίνοι της Κύπρου μετά την Οθωμανική κατάκτηση του 1570/1: προσφυγιά, εξελληνισμός, εξισλαμισμός
Υποψήφιος Διδάκτωρ Βαλάντης Παπαδάμου, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή, Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τρίτη 19 Φεβρ. 2019 στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR), Λευκωσία (στα Ελληνικά)

Η λατινική κοινότητα κατά τον 18ο αιώνα
Δρ. Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, Διευθυντής Ιδρύματος Φοίβου Σταυρίδη
Τρίτη 19 Μαρτίου στο Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη, Λάρνακα (στα Ελληνικά)

Τα προξενεία των Λατίνων κατά την Οθωμανική περίοδο
Δρ. Θεοχάρης Σταυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τρίτη 2 Απριλίου, στο Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη, Λάρνακα (στα Ελληνικά)