Πρόγραμμα υποψηφιότητας Αντωνέλλας Μαντοβάνη

Η πρόθεση μου παραμένει απλή και ξεκάθαρη, να συνεχίσω να εργάζομαι προς όφελος ολόκληρης της Λατινικής Κοινότητας.
Όραμα μου είναι:

 • Η συνέχιση της απευθείας προσωπικής μου επικοινωνίας με μέλη της κοινότητας μας για θέματα που αφορούν είτε τους ιδίους προσωπικά ή το σύνολο της κοινότητας.
 • H ενθάρρυνση των μελών (και των νέων) για ενεργό συμμετοχή σε δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες της κοινότητας μας.
 • Η ανάδειξη της ισχυρής ιστορικής ταυτότητας της Λατινικής Κοινότητας.
 • Η συνέχιση της μακραίωνης παράδοσης της Λατινικής Κοινότητας στην κοινωνική προσφορά.

Παραθέτω πιο κάτω τους πιο σημαντικούς μου στόχους για την επόμενη πενταετία διεκδικώντας την επανεκλογή μου στη θέση του Εκπροσώπου των Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογές της 30ης Μαΐου 2021.

Ενδυναμωση Σχεσεων Λατινων

 • Σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της Λατινικής Κοινότητας με συναντήσεις κοινωνικής φύσεως. Θα συνεχίσω την διοργάνωση δράσεων με στόχο την γνωριμία μεταξύ μελών της Κοινότητας όπως συγκεντρώσεις για παιδιά της Κοινότητας, την έναρξη ενός ετήσιου gala dinner για μέλη και φίλους της Λατινικής Κοινότητας.
 • Συνέχιση στην ενθάρρυνση εγγραφής νέων μελών της Λατινικής Κοινότητας για να γίνει ακόμα πιο έντονη η παρουσία της.
 • Το «Σπίτι των Λατίνων» θα συνεχίσει να βρίσκεται στη διάθεση των μελών και φίλων της Κοινότητας για χρήση.

Προβολή Πολιτιστικής Ταυτότητας και Προσφοράς της Λατινικής Κοινότητας

 • Οργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Λατίνων καλλιτεχνών, οι οποίες θα είναι εμπνευσμένες από την ιστορία των Λατίνων στην Κύπρο και θα είναι ανοικτές στο κοινό.

Κοινωνική Προσφορά

 • Επιδίωξη συνεργασίας με άλλους φορείς για συμμετοχή της Λατινικής Κοινότητας σε εκδηλώσεις που αφορούν σύγχρονα θέματα έτσι ώστε η Λατινική Κοινότητα να δηλώνει παρούσα και να συνεχίζει να συμβάλλει σε θέματα που προβληματίζουν την κοινωνία σήμερα. Με αυτό το τρόπο δίνετε και η ευκαιρία σε μέλη της ευρύτερης κοινωνίας να γνωρίσουν για τη παρουσία της Λατινικής Κοινότητας με ενα έμμεσο τρόπο.
 • Ίδρυση ετήσιας εθελοντικής δράσης «Μέρα Προσφοράς Λατινικής Νεολαίας» η οποία μπορεί να είναι συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων ή να είναι δική μας πρωτοβουλία

Διατήρηση και Προώθηση της Ιστορίας της Λατινικής Κοινότητας

 • Ψηφιακό αρχείο της Λατινικής Κοινότητας
  Είχα διάφορες συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας όπου και αποφασίστηκε ότι το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας θα αναλάβει τη δημιουργία αρχείου ολόκληρης της Κοινότητας. Ο Εκπρόσωπος θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των ερευνητών και των μελών της Κοινότητας. Το αρχείο θα δημιουργηθεί από υλικό (φωτογραφίες, έγγραφα, αφηγήσεις κτλ.) από το προσωπικό αρχείο μελών της κοινότητας.
 • Η παρουσία των Λατίνων στη διδακτέα ύλη του Υπουργείου Παιδείας
  Έναρξη συζητήσεων για αναθεώρηση της ύλης στα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά την παρουσία των Λατίνων της Κύπρου στο σχολικό πρόγραμμα του Υπουργείου.

Ενίσχυση της Παρουσίας της Λατινικής Κοινότητας

 • Προγραμματίζω την ετοιμασία διαφόρων βίντεο μικρής διάρκειας για ανάρτηση τους στο YouTube και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με απαντήσεις στις πιο κοινές ερωτήσεις και άλλα γενικά θέματα που αφορούν την Κοινότητα.
 • Ενδυνάμωση της ψηφιακής παρουσίας της Λατινικής Κοινότητας με συμμετοχή του κοινού /μελών της στο Facebook και Instagram σε αναρτήσεις τύπου “Did you know” / «Ήξερες ό,τι» που θα αναφέρονται σε σημαντικές, ιστορικές προσωπικότητες Λατίνων και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την ιστορία της κοινότητας.
 • Επιδίωξη παρουσίας στα ΜΜΕ με θέματα από την συμβολή της Λατινικής Κοινότητας στην Κυπριακή κοινωνία και την σημασία της στην πολυπολιτισμική ζωή της Κύπρου.
 • Προβολή της παρουσίας της Λατινικής Κοινότητας με εκπροσώπηση, όχι μόνο από τον Εκπρόσωπο αλλά και από μέλη της, σε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες προσκαλείται ως Κοινότητα.

Στήριξη Λατινικών Οργανώσεων και Μελών

 • Στήριξη των αναγκών των μελών της κοινότητας, των Λατινικών σχολείων, των φιλανθρωπικών οργανώσεων των διαφόρων ενοριών μας και της Λατινικής Εκκλησίας.
 • Συμμετοχή στη δραστηριοποίηση του σωματείου «Θρησκευτική Ομάδα Λατίνων Κύπρου» και στην αύξηση των μελών του. Το σωματείο αποτελεί σημαντικό φορέα διοργάνωσης εκδηλώσεων της Λατινικής Κοινότητας. Μαζί με όλα τα μέλη του Συμβουλίου θα οργανώσουμε διάφορες δράσεις – εκδρομές, διαλέξεις και άλλα. Θα πραγματοποιηθούν και οι πρώτες δράσεις από το Τμήμα Γυναικών και το Τμήμα Νεολαίας του σωματείου.

Συνεργασίες

 • Συνέχιση συνεργασίας με κυβερνητικούς φορείς, τοπικές αρχές και ιδρύματα για υποστήριξη της Λατινικής Κοινότητας.
 • Συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου για έρευνα DNA για τη καταγωγή των Λατίνων της Κύπρου.
 • Προσπάθεια για δημιουργία σχέσεων με Λατινικές κοινότητες του εξωτερικού – η ανάπτυξη επαφής μαζί με οργανωμένα σύνολα αυτών των κοινοτήτων ίσως αποφέρει νέες ευκαιρίες και συνεργασίες.
 • Συνεργασία με ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα στήριξης των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για πολιτιστικές δραστηριότητες της κοινότητας μας.

Θα συνεχίσουν κάποιοι από τους στόχους/δράσεις που είχα θέσει το 2016 και τους οποίους έχω ξεκινήσει να πραγματοποιώ. Παράλληλα θα υλοποιηθούν οι νέες προτάσεις βασιζόμενες στις εμπειρίες που αποκόμισα αλλά και στις εισηγήσεις που έχω λάβει από μέλη της κοινότητας (περιλαμβανομένου και προτάσεων από τη νεολαία, την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα) κατά την διάρκεια της πρώτης μου θητείας.

Είμαι πάντοτε στη διάθεση σας για εισηγήσεις, προτάσεις, και συζήτηση για θέματα που σας απασχολούν.