Έκθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα «Οι Λατίνοι της Κύπρου»

19 Οκτ, 2020 | Εκδηλώσεις

Η έκθεση περιλάμβανε ιστορικό και φωτογραφικό υλικό καθώς και αντικείμενα συνδεδεμένα με τη μακραίωνη παρουσία των Λατίνων στην Κύπρο.

Μετά από εισήγηση μου προς τον Πρόεδρο της Βουλής για μια εκδήλωση της Βουλής για τους Λατίνους της Κύπρου, έκθεση με θέμα «οι Λατίνοι της Κύπρου» στεγάστηκε στην αίθουσα «Καστελλιώτισσα» Λευκωσίας τον Οκτώβριου 2019. Η έκθεση περιλάμβανε ιστορικό και φωτογραφικό υλικό καθώς και αντικείμενα συνδεδεμένα με τη μακραίωνη παρουσία των Λατίνων στην Κύπρο.

Στα πλαίσια των εορτασμών για τα εξηντάχρονα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό επανάληψη της έκθεσης «Οι Λατίνοι της Κύπρου» από τις 28 Ιουλίου-19 Οκτωβρίου 2020. Η έκθεση στη Λεμεσό παρουσιάστηκε και στην αγγλική και την ιταλική γλώσσα.

Ξεκινώντας από τις περιόδους της Φραγκοκρατίας και της Ενετοκρατίας στην Κύπρο, η έκθεση παρουσίαζε την εγκατάσταση και την πορεία της Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο, την ανέγερση ναών και οχυρωματικών έργων, τις λατινικές επιρροές στην ορθόδοξη εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, καθώς και τη σημαντική επίδραση της παρουσίας των Λατίνων στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα και στα τοπωνύμια του τόπου μας.

Επίσης, ένα μεγάλο μέρος της έκθεσης αφιερώθηκε τη δράση των μελών της θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προσφοράς και της φιλανθρωπίας.

Για την ετοιμασία και την παρουσίαση της έκθεσης τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό χρησιμοποιήθηκε υλικό που προσφέρθηκε ευγενώς από το Ιστορικό Αρχείο Φοίβου Σταυρίδη-Αρχεία Λάρνακας, τα αρχεία του Κολεγίου Τέρρα Σάντα, της Σχολής Αγίας Μαρίας Λεμεσού, των Σχολών Αγίου Ιωσήφ Λάρνακας και Λευκωσίας, του Τάγματος Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως Λάρνακας, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές.