Πρόγραμμα υποψηφιότητας Αντωνέλλας Μαντοβάνη

Σκοπεύω να εργαστώ για μια δυναμική Λατινική Κοινότητα, μέσα από την ενεργό συμμετοχή των μελών της, με ορατά αποτελέσματα για τα μέλη της και την κοινωνία γενικότερα, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες που θα προέρχονται από τις Λατινικές Οργανώσεις και τα μέλη της, αναδεικνύοντας την κοινωνική της προσφορά και πρωτίστως την ισχυρή ιστορική της ταυτότητα.

Όραμα

Στόχοι/ Δράσεις

Διατήρηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας και στήριξη της παρουσίας διαφόρων Καθολικών οργανώσεων  1. Διατήρηση της Λατινικής Κοινότητας ως αναγνωρισμένο και αδιάσπαστο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 2.  Συνεχής συνεργασία με την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συνεχής συνεργασία με εθνικές και άλλες αρχές.

 

 3.  Αύξηση των εγγεγραμμένων μελλών της Λατινικής Κοινότητας για ενδυνάμωση της παρουσίας της.
   4.  Στήριξη των Λατινικών σχολείων και των διαφόρων Λατινικών οργανώσεων για εξασφάλιση των αναγκών τους.
   

Σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών της Λατινικής Κοινότητας

 

 1. Αξιοποίηση του Σπιτιού των Λατίνων στη Λευκωσία ως κέντρο συνάντησης των διαφόρων ομάδων της κοινότητας. Η στέγη θα φιλοξενεί εκδηλώσεις της κοινότητας και θα εκθέτει ιστορικές φωτογραφίες και έγγραφα (μόνιμος εκθεσιακός χώρος).

 

 2. Αύξηση των μελών της οργάνωσης της Νεολαίας της Λατινικής Κοινότητας και δημιουργία δικτύου ενημέρωσης για εξεύρεση εργασίας, εκπαίδευσης ενηλίκων, ενθάρρυνση start-ups και άλλες ευκαιρίες.

 

 3. Δημιουργία και δράση της Γυναικείας Οργάνωσης της Λατινικής Κοινότητας και επίσημη εγγραφή της για να μπορεί να διεκδικεί χρηματοδότηση για διάφορες δράσεις.
   

Κοινωνική προσφορά

1.  Στήριξη και ενθάρρυνση για δράση της Νεολαίας της Λατινικής Κοινότητας και της Γυναικείας Οργάνωσης της Λατινικής Κοινότητας με σκοπό την κοινωνική προσφορά.
  2. Συνεργασία με άλλους φορείς για συμμετοχή σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα.
   

Συνέχιση της ιστορικής πορείας της Λατινικής Κοινότητας και διατήρησης της πολιτιστικής της ταυτότητας

1. Δημιουργία ψηφιακού αρχείου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου: Συλλογή και συντήρηση φωτογραφιών, εγγράφων, προσωπικών συνεντεύξεων, επίσημων πιστοποιητικών κτλ.

 

 2.Συνεργασία με το εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ για το ψηφιακό πρόγραμμα Europeana Collections.

 

 3.  Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Λατίνων καλλιτεχνών, ή άλλων εκδηλώσεων οι οποίες θα είναι εμπνευσμένες από την ιστορία των Λατίνων στην Κύπρο. Προβολή επιφανών ιστορικών μελών της Λατινικής Κοινότητας.

 

4. Συνεργασία με μη Λατινικούς οργανισμούς για την προώθηση της παρουσίας και ιστορίας της Λατινικής Κοινότητας.

 

5. Παρουσία στα ΜΜΕ με θέματα από την ιστορία της Λατινικής Κοινότητας, την συμβολή της στην Κυπριακή κοινωνία και την σημασία της στην πολυπολιτισμική ζωή της Κύπρου.
  6. Ειδική αναφορά σε «Ιστορικές Οικογένειες της Λατινικής Κοινότητας» και τα οικογενειακά τους δέντρα.
  7. Έκδοση φωτογραφικού λευκώματος με τίτλο «Αποτυπώματα των Λατίνων στη Κύπρο».
  8. Στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές γα τη διατήρηση των μνημείων της Λατινικής Κοινότητας.