Από 1995

Μετά από μια πρακτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το 1996, είναι στέλεχος της οικογενειακής εταιρείας Α.L. Mantovani & Sons Ltd (Ship & Port Agency, Business Travel Agency and DMC-Destination Management Company) και έχει την ευθύνη της διεύθυνσης του Τμήματος Τουρισμού.

Έχει άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, μιλά άνετα την Ιταλική και μπορεί να συνεννοηθεί στην Γαλλική.